loginet_shop.general-error

Védőkesztyűk

Kézvédelmi szabványok

 

EN420:2003 + A1:2009

VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A szabvány meghatározza a védőkesztyűk méretezésére, a fogásbiztonságra, a szükséges jelölésekre, információkra és azonosításra vonatkozó előírásokat.

 

EN388:2016

VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésének érdekében a kézvédelem tesztelésének módját felül kellett vizsgálni.

Az EN 388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, és ezzel két vizsgálati módszert változtattak (kopás és vágás), és két új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN 388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN 388:2016: bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző súlyokkal végzik el. Azt a legkisebb súlyt keresik, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es elmozdulással elvágja a mintadarabot. A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás.
 

•Ütésállóság – Indexszám P (5J-ig)

•Egyenes penge vágással szembeni ellenállás– Indexszám A–F

•Kopásállóság – Indexszám 1–4

•Penge vágással szembeni ellenállás – Indexszám 1–5

•Továbbszakító erő – Indexszám 1–4

•Szúrással szembeni ellenállás – Indexszám 1–4

EN388:2016 jelmagyarázat

 

EN 388

1-es szint

2-es szint

3-as szint

4-es szint

5-ös szint

Kopásállóság (ciklusok száma)

100

500

2.000

8.000

-

Penge vágással szembeni ellenállás (index)

1.2

5.5

5

10

20

Továbbszakító erő (N)

10

25

50

75

-

Átszúrás elleni védelem (N)

20

60

100

150

-

EN ISO 13997:1999 TDM

Szint A

Szint B

Szint C

Szint D

Szint E

Szint F

Vágásálló vizsgálati szintek

2

5

10

15

22

30

 

Nitrilhabos védőkesztyű, a kézfejen jól látható szabvány jelölésekkel

 

EN407:2004

TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK

Az EN407 szabvány a hő és / vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve:

•Gyúlékonysággal szembeni ellenállás (0 –4)

•Kontakt hővel szembeni ellenállás (0 –4)

•Konvektív hővel szembeni ellenállás (0 –4)

•Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0 –4)

•Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás (0 –4)

•Olvadt fém jelentős fröccsenéseivel szembeni ellenállás: (0 –4)
 

EN407:2004 jelmagyarázat

b: Kontakt hővel szembeni ellenállás 15 másodpercig:

Teljesítményszint

Kontakt hőmérséklet (°C)

Küszöbidő (másodperc)

1

100°C

≥15s

2

250°C

≥15s

3

350°C

≥15s

4

500°C

≥15s

 

EN12477:2001

HEGESZTŐ VÉDŐKESZTYŰK

Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fémhegesztés, vágás és kapcsolódó folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk:

Típus A: alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)

Típus B: magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

 

EN511:2006

VÉDŐKESZTYŰK - HIDEG ELLENI VIZSGÁLATOK

Az európai szabvány meghatározza a vezető hideg ellen –50°C-ig védő kesztyűkre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket.

A hideg lehet az éghajlati viszonyokból, illetve az ipari tevékenységből adódó. A különböző teljesítmény szintek konkrét értékei a különböző alkalmazási területek egyedi követelményei szerint kerülnek megállapításra. A vizsgálatok bizonyos esetekben csak teljesítményszintet és nem védelmi szintet határoznak meg.

  • Konvekciós hideggel szembeni ellenállás (1-4)
  • Kontakt hideggel szembeni ellenállás (1-4)
  • Vízzáróság (0-1)

 

EN ISO 10819:1996

VÉDŐKESZTYŰK -  VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM

Az európai szabvány meghatározza a védőkesztyűk esetében fellépő káros rezgések átvitelére vonatkozó laboratóriumi mérések módszereit, az adatok elemzését és jelentését 31,5 Hz és 1250 Hz frekvenciatartományban. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére vonatkozóan.

 

EN1149 -1:2006

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1. rész: Fajlagos ellenállás (vizsgálati módszerek és követelmények).

Ez az európai szabvány határozza meg a elektrosztatikus disszipatív védőöltözet (vagy védőkesztyű) gyártása során alkalmazandó vizsgálati módszereket és felhasználható anyagokat, a kisülések elkerülése érdekében. Ez a vizsgálati módszer nem alkalmazható a magas feszültség ellen védő ruházat vagy védőkesztyű gyártása során.

 

EN1149 -5:2008

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyag- teljesítmény és kialakítási követelmények.

Ez az európai szabvány meghatározza a teljes földelt rendszerekben használható elektrosztatikus disszipatív védőruházatra vonatkozó anyag- és tervezési követelményeket a kisülések elkerülése érdekében. Lehetséges, hogy a követelmények nem elegendően oxigéndús gyúlékony lég- kör esetén. Ez az európai szabvány nem alkalmazható hálózati feszültség elleni védelem esetén.

 

ESD (ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS)

EN 16350:2014

VÉDŐKESZTYŰK - ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

Az ESD kesztyűket a statikus elektromosság elkerülésére használjuk. A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10 ohm. Az EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, mint például olaj finomító.

IEC 61340-5-1:2016

ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEIK ELLENI VÉDELME (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)

Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a fonom alkatrészeket, például az áramköri lapokat és a mikrochipeket.

 

CE FOOD SAFE

Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket.

Ilyen például, hogy az adott felhasználási körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

 

 

EN ISO 374 -1:2016

VÉDŐKESZTYŰK - VEGYSZEREK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLEN

A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítmény-követelmények.

Újdonság a szabványban – Jelenleg 3 standard osztály létezik, amelyek a teljesítményszinthez és a vegyi anyagok számához kapcsolódnak, amelyek ellen védenek. 6 további vegyszer van, amelyek ellen tesztelhetők. Követelmény az EN 374-4:2013 lebomlásának tesztelése. Az EN374-3:2003-at visszavonták és helyébe az EN16523-1:2015 lép. A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell vizsgálni. Az EN388 szerinti tesztelés követelménye megszánt. Az „alacsony vegyszer” vagy „vízálló” főzőpohár szimbólum vissza lett vonva.

Kód

Vegyi anyag

Osztály

A

metanol

elsődleges alkohol

B

aceton

keton

C

acetonitril

nitril vegyület

D

diklór-metán

klórozott parafin

E

szén-szulfid

kén tartalmú szerves vegyület

F

tulén

aromás szénhidrogén

G

dietil-amin

amin

H

tetrahidrafurán

heterociklusos és éter vegyület

I

etil-acetán

észter

J

n-heptán

telített szénhidrogén

K

szódium hidroxid 40%

szervetlen bázis

L

kénsav 96%

szervetlen ásványi sav

M

65% selétromsav

szervetlen ásványi sav, oxidáló

N

99% ecetsav

szerves sav

O

ammónia-hidroxid 25%

szerves sav

P

30% hidrogén-peroxid

peroxid

S

40% hidrogén-fluorid sav

szervetlen sav, kontakt méreg

T

37% formaldehid

aldehid

EN ISO 374-2:2014

A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása.

Nincs jelentős változás az EN374-2: 2003-hoz képest.

EN ISO 374-4:2013

Vegyi anyafok bomlással szembeni ellenállásának meghatározása (DR).

A standard újdonságai - tesztelje a lyukasztási ellenállást s kémiai anyaggal szembeni expozíció előtt és után. A teljesítmény átlagát százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016

A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó terminológiai és teljesítmény követelmények.

A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombékként osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 szabványnak is meg kell felelnie.

EN ISO 16523-1:2015

A vegyi anyagok áthatolásával szembeni anyagállóság meghatározása. A folyékony vegyszerrel való áthatolás folyamatos érintkezés esetén.

Ez a vizsgálat hasonló az EN374-3 szabványhoz, ezért az EN374-3 szerint tanúsított kesztyűt nem kell újra megvizsgálni.

 

EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK

Egyszer használatos kesztyű választékunkat a felhasználók igényeinek megfelelően, a kényelem és a védelem szem előtt tartásával alakítottuk ki. Típusaink a legmagasabb minőségű anyagokból készülnek egészségügyi, élelmiszeripari és általános ipari felhasználók részére. Minden típus rendelkezik az AQL (minőségellenőrzési rendszer) 1.5 minősítésével, és EN minősítéssel. Nem steril, CE jellel ellátva.

 

EN455:2000

ORVOSI KESZTYŰK EGYSZERI HASZNÁLATRA

Egyszer használatos orvosi kesztyűkre vonatkozó szabvány.

1.rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok

2.rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai

3.rész: Követelmények és vizsgálat a biológiai értékeléshez

4.rész: Az eltarthatóság meghatározásának követelményei és tesztelése

 

EN381-7:1999

VÉDŐKESZTYŰK - KÉZI LÁNCFŰRÉSZ HASZNÁLATA ESETÉN

Európai szabvány, mely meghatározza a kézi láncfűrész használatakor viselt védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket. A kesztyű ellenáll a kézi láncfűrésszel történő vágásnak az EN381-4 szabványban leírt tesztelési módszernek megfelelően. A kiválasztás szempontjairól és a használatról a gyártónak nyilatkoznia kell.

Osztály

 0

1

2

3

Maximális láncsebesség (m/s)

16m/s

20m/s

24m/s

28m/s

 

Tovább a védőkesztyűkhöz →